Zbigniew Boniek prezesem PZPN na drugą kadencję!

28 / 10 / 16 Autor: PZPN Zbigniew Boniek prezesem PZPN na drugą kadencję!

W dniu 28 października 2016 roku w warszawskim hotelu Sofitel Victoria odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN. W ich trakcie 115 delegatów wzięło udział w głosowaniu na Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wygrał je Zbigniew Boniek, który uzyskał 99 głosów.


Delegaci na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PZPN zadecydowali, że Prezesem PZPN w latach 2016-2020 będzie Zbigniew Boniek. Będzie to jego druga kadencja, a na czele polskiej federacji piłkarskiej Boniek stoi od 26 października 2012 roku. W warszawskim hotelu Sofitel Victoria Zbigniew Boniek wygrał zdobywając 99 głosów. Jego kontrkandydat, Józef Wojciechowski otrzymał 16 głosów.

W Warszawie dokonano też wyboru 5 Wiceprezesów PZPN, którymi zostali Eugeniusz Nowak, Andrzej Padewski, Marek Koźmiński, Cezary Kulesza oraz Jan Bednarek. Z kolei Członkiem Zarządu z ramienia klubów Ekstraklasy został Jakub Tabisz, a na Członka Zarządu z ramienia klubów I ligi została wybrana Martyna Pajączek.

Tytułem Członka Honorowego PZPN zostali nagrodzeni Jan Banaś, Marek Dziuba, Jerzy Engel, Józef Grząba, Zbigniew Koźmiński, Tadeusz Kulik, Michał Listkiewicz, Józef Maliszewski, Ryszard Molewski, Andrzej Mroziński, Marek Pospieszny oraz Henryk Wawrowski.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych Eugeniusz Nowak

Wiceprezes PZPN ds. zagranicznych Andrzej Padewski

Wiceprezes PZPN ds. szkoleniowych Marek Koźmiński

Wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego Cezary Kulesza

Wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego Jan Bednarek

Członek Zarządu na wniosek klubów Ekstraklasy Jakub Tabisz

Członek Zarządu na wniosek klubów I ligi Martyna Pajączek

Członkowie Zarządu PZPN:
Radosław Michalski
Wojciech Cygan
Zdzisław Łazarczyk
Adam Kaźmierczak
Henryk Kula
Mirosław Malinowski
Zbigniew Bartnik
Paweł Wojtala
Ryszard Niemiec
Artur Kapelko

Obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN:

1. Otwarcie obrad.

2. Wystąpienie Prezesa PZPN.

3. Odczytanie i potwierdzenie listy Delegatów ustalonej zgodnie ze Statutem.

4. Wybór Przewodniczącego, 2 Zastępców oraz 6 Sekretarzy obrad.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

7. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia

a) Mandatowej (3 osoby)

b) Wyborczej (5 osób)

c) Skrutacyjnej (3 osoby)

d) Uchwał i Wniosków (5 osób).

8. Wybór 3 Delegatów do zweryfikowania protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2016 roku.

9. Uchwała w sprawie nadania godności Członków Honorowych PZPN.

10. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZPN za 2015 rok.

13. Uchwalenie preliminarza budżetowego PZPN na rok 2017.

14. Wybór niezależnej firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Związku za rok 2016.

15. Sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 2012-2016.

16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZPN.

17. Dyskusja – część pierwsza.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom ustępującego Zarządu.

19. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej – zgłoszenie Kandydatów na Prezesa.

20. Wystąpienia kandydatów na Prezesa PZPN.

21. Wybory Prezesa PZPN.

22. Dyskusja – ciąg dalszy.

23. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa PZPN.

24. Wybór 5 Wiceprezesów PZPN, Członka Zarządu z ramienia klubów Ekstraklasy oraz Członka Zarządu z ramienia klubów I ligi.

25. Podjęcie ostatecznej uchwały w sprawach członkowskich.

26. Ogłoszenie wyników wyborów na Wiceprezesów PZPN, Członka Zarządu z ramienia klubów Ekstraklasy oraz Członka Zarządu z ramienia klubów I ligi.

27. Wybory Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

28. Dyskusja – ciąg dalszy.

29. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN.

30. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

31. Zakończenie obrad.