STRATEGIA/STRATEGY PZPN – 2020/2025

10 / 12 / 20 Autor: PZPN

Strategia Polskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2020-2025

Zajmowanie się piłką nożną, najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie i ukochanym sportem wszystkich Polaków to szczególne wyzwanie, a także duma, zaszczyt i zarazem wielka odpowiedzialność. Świadomi tej sytuacji, z największą powagą i pasją przystąpiliśmy do opracowania strategii rozwoju piłki nożnej w Polsce na najbliższe lata.


– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że powstał tak kompleksowy dokument, który jest kluczowy dla rozwoju najbardziej popularnej dyscypliny sportu w Polsce – piłki nożnej. Strategia Polskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2020-2025 przedstawia kierunek rozwoju futbolu w naszym kraju oraz definiuje najważniejsze cele dla każdego z filarów strategicznych PZPN – powiedział Sekretarz Generalny PZPN Maciej Sawicki.– Strategia powstała na kanwie warsztatów, badań, analiz danych, konsultacji z wszystkimi interesariuszami Związku oraz oceny obecnych projektów. Jest to nie tylko konkretna mapa rozwoju piłki nożnej na kolejne pięć lat, ale to także bardzo praktyczny dokument, który pociąga za sobą konkretne działania mające zabezpieczenie w długoterminowym planie finansowym Federacji. Jasno określona wizja, połączona z precyzyjnie zdefiniowaną misją, a także wartościami, którymi chcemy się kierować, w sposób klarowny przedstawiają, gdzie chcemy być w przeciągu najbliższych pięciu lat i jaką rolę odgrywać jako największa organizacja sportowa w naszych kraju – dodaje Sekretarz Generalny.Chcemy angażować wszystkich Polaków w piłkę nożną. Wierzymy, że ten sport odgrywa wielką rolę społeczną. Wpływa na lepsze zdrowie, silniejsze relacje międzyludzkie, właściwe wzorce zachowań, rozwój gospodarczy oraz poczucie dumy narodowej. Naszą główną misją jest stanie na czele rozwoju i popularyzacji piłki nożnej w Polsce. Wypracowane wspólnie z interesariuszami główne filary zakładają rozwój piłki profesjonalnej, kobiecej, amatorskiej oraz rozwój społeczności piłkarskiej. Gorąco wierzymy, że te cztery kluczowe obszary strategiczne wsparte dobrym zarządzeniem i połączone z transformacją cyfrową, doprowadzą nas i całą polską piłkę do wielu sukcesów.Przygotowując ten dokument skorzystaliśmy przede wszystkim z pomocy piłkarskiej rodziny, a także z wiedzy i doświadczenia krajowych i międzynarodowych ekspertów (m.in.: UEFA, FIFA, Deloitte). Podczas wielu dni konsultacji, warsztatów oraz na podstawie wyników badań wizerunku piłki nożnej i samego PZPN, określiliśmy misję, wizję oraz wypracowaliśmy kluczowe filary strategiczne rozwoju federacji. Po wielu miesiącach pracy mamy przyjemność przedstawić Państwu „Strategię Polskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2020-2025”. Dokument ten pokazuje, gdzie jesteśmy jako największa polska federacja sportowa, dokąd zmierzamy i gdzie chcemy być.

Mamy nadzieję, że uważna lektura naszej strategii zainspiruje Państwa do przemyśleń, refleksji na temat polskiego futbolu. Chcielibyśmy też, by Wasze działania na rzecz naszej piłki były także oparte o najważniejsze tezy naszego dokumentu.

„Strategia Polskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2020-2025” do pobrania znajduje się poniżej.

Wersja Polska

Strategia PZPN na lata 2020-2025.pdf

Wersja Angielska

Polish Football Association Strategy for the years 2020-2025.pdf (pzpn.pl)