Wysokie wyróżnienie dla Macieja Chorążyka i Tomasza Rybickiego „Bene Merito”

X jubileuszowe spotkanie Sekcji Skautingu Zagranicznego PZPN Gramy dla Polski w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii zgromadziło ponad 50 młodych piłkarzy i piłkarek z polskimi korzeniami. Współautorzy inicjatywy Maciej Chorążyk, szef skautingu zagranicznego PZPN i Tomasz Rybicki, szef skautingu na Niemcy uhonorowani odznaczeniami Bene Merito przyznanymi przez Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza.

Zaangażowanie Macieja Chorążyka i Tomasza Rybickiego to najlepszy dowód na to, jak życiowa pasja idealnie idzie w parze z misją na rzecz integracji polskich środowisk i budowania wizerunku Polski za granicą
Dziękujemy!

Bardzo dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za to wysokie odznaczenie. To odznaczenie jest dla nas dużym wyróżnieniem i cieszymy się bardzo że nasza działalność została tak wysoko doceniona.  Dziękujemy za dobra współpracę Konsulowi Generalnemu RP w Kolonii Janowi Sobczakowi oraz Konsulowi, kierownikowi referatu ds. Współpracy z Polonią Andrzejowi Dudzińskiemu. 

W wyniku dotychczasowych działań zarejestrowaliśmy 852 profile piłkarzy i piłkarek polskiego pochodzenia. Podjęliśmy rozmowy z ponad 350 klubami piłkarskimi z całego świata. W przeciągu 10 lat zaproszonych zostało – w imieniu PZPN – na zgrupowania reprezentacji Polski 105 zawodników różnych grup wiekowych, z czego 76 zagrało w spotkaniach reprezentacji Polski. Regularnie występuje 33 piłkarzy i piłkarek z zagranicy.Dziękujemy Skautom pracującym za granicą, którzy poświęcają swój wolny czas na wolontariusz dla dobra polskiej piłki nożnej. Podziękowanie dla Firmy Michała Grzendy oraz Telewizji PEPE TV za duży wkład włożony w rozbudowę projektu Gramy dla Polski To odznaczenie wiąże się z dużym zobowiązaniem i motywacja na przyszłość!  Tak jak wspominałem nasze osiągnięcia są także osiągnięciami osób współdziałających, wspierających nas w naszych działaniach, w szczególności członków naszych rodzin, skautów, licznych przyjaciół oraz środowiska związanego z piłka nożną. Korzystając z okazji składamy wam serdeczne podziękowanie. Nasze wyróżnienie jest również i waszym wyróżnieniem. W imieniu skautingu zagranicznego PZPN Gramy dla Polski dziękujemy wszystkim za wiarę w sukces, wytrwałość i dobrą współpracę.

Dziękujemy bardzo! GRAMY DLA POLSKI