Praca trenera w Polsce i w Niemczech – kwalifikacje, kompetencje czy szczęście i polecenia?

Paweł Kalinowski Doktorant AWF i Skaut PZPN Niemcy

Polecamy zapoznanie się z artykułem               

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce

Streszczenie

Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną na świecie w obecnych czasach. Jedną z najistotniejszych funkcji w procesie treningowym pełni trener. W XXI wieku tylko wysoko wykwalifikowana kadra szkoleniowa ma szansę kształtować, szkolić i wychowywać najlepszych zawodników na świecie. Tendencje i zmiany zauważalne w piłce nożnej nakłaniają do poszukiwania przyczyn sukcesów innych krajów w tej dyscyplinie i porównywanie z naszym środowiskiem. Stąd też celem pracy jest próba porównania procesów rekrutacji w Polsce i w Niemczech. Adekwatnie do postawionych hipotez i pytań badawczych autorzy wykazali różnicę w praktykach stosowanych przy zatrudnianiu trenerów. Czytaj dalej;

Praca trenera w Polsce i w Niemczech – kwalifikacje, kompetencje czy szczęście i polecenia