Path2pro Soccer Academy w Dublinie z polskim akcentem.

Pilkarze Path2pro Soccer Academy w Dublinie Kamil Schlass ( lewa strona), oraz Piotr Suberlak , a w środku Skaut PZPN w Irlandii Grzegorz Borowiec.

 

Od lewej Daniel Luczynski 2000r. Mikołaj Borowiec 2001r. Amadeusz Tarnopowicz 2001r. i Patryk Orłowski 2001r. Daniel i Mikołaj zostali wyróżnieni i przesunięci do Academy Squad