Osobowość piłkarzy nożnych klubu Hertha BSC Berlin. Polecam!

Paweł Kalinowski autor artykułu oraz Skaut PZPN. (Fot. Gramy dla Polski)

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Psychologia i socjologia

Osobowość piłkarzy nożnych klubu Hertha BSC Berlin

Streszczenie
Piłka nożna jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin na świecie, zasady i reguły gry są dość powszechne i względnie proste. Natomiast czynników warunkujących skuteczność gry zawodnika czy całego zespołu jest bardzo wiele. W niniejszej pracy podjęto próbę opisania osobowości zawodników piłki nożnej. Podmiot badań stanowią młodzi piłkarze (U-17) niemieckiego klubu Hertha BSC Berlin. Badania przeprowadzono w grupie 15 zawodników w Berlinie.
Badania ankietowe kwestionariuszem NEO-FFI wykazały, że piłkarze drużyny młodzieżowej Herthy Berlin charakteryzowali się niższym poziom neurotyzmu na tle populacji ogólnej, podobnym poziomem ekstrawersji i otwartości na doświadczenia oraz wyższym poziomem ugodowości i sumienności w porównaniu z osobami z populacji ogólnej.

Polecam poniżej umieszczony artykuł.

Osobowość piłkarzy klubu Hertha Berlin