Gramy dla Polski / Prosimy wszystkich zawodników i zawodniczki o ponowne wysłanie Profilu Zawodnika na nową naszą stronę polskaut.pl

Nowy formularz polskaut.pl  pozwoli na bieżąco aktualizować informacje o zawodnikach jak i ułatwi trenerom reprezentacji Polski łatwiejszy wygląd do naszej bazy. Każdy opiekun wysyłający Profil Zawodnika będzie miał Login i możliwość odnowienia danych zawodnika.

LINK – Porfil Zawodnika polskaut.pl

Profil Zawodnika jest także umieszczony na stronie GRAMY DLA POLSKI

Maciej Chorążyk

Główny Koordynator Zagranicznego Skautingu PZPN