GRAMY DLA POLSKI – Ponowne wyróżnienie dla skautingu PZPN – Sekcji monitoringu i rozwoju młodych polskich piłkarzy za granicą za zaangażowanie się w Reprezentacje Polski Kobiet od Andrzeja Padewskiego – prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej – w PZPN odpowiedzialnego za piłkę nożną kobiet oraz Stefana Majewskiego – Dyrektora Sportowego PZPN i Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN. Maciej Chorążyk – Główny Koordynator Skautingu Zagranicznego PZPN. Tomasz Rybicki – Główny Koordynator Skautingu Zagranicznego PZPN w Niemczech. Dawid Ambroży – Główny Koordynator Skautingu Zagranicznego PZPN w Angli.