Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce / Kalinowski Paweł – Doktorant AWF Poznań / Skaut PZPN

Wytrzymałość a efektywność młodych piłkarzy nożnych klubu SV Berliner Brauereien

Streszczenie
Piłka nożna cały czas się rozwija w związku z czym nieodzowne jest stałe unowocześnianie metod, form i środków treningowych, oraz analizowanie gry sportowców. Dystans pokonywany przez piłkarzy w trakcie meczu ciągle wzrasta. W latach 60 – tych XX wieku czołowi sportowcy pokonywali
dystans 4 – 5 km podczas jednego spotkania, w latach 90 – tych 10 – 11 km w trakcie jednego meczu, natomiast w obecnych czasach piłkarze pokonują średnio dystans około 9 – 13 km. Praca wykonywana na boisku ma charakter tlenowo – beztlenowy. W prezentowanej pracy podjęto próbę znalezienia związku między wytrzymałością krążeniowo-oddechową, a efektywnością działania zawodników klubu SV Berliner Brauereien. Grupę badawczą stanowiło 18 piłkarzy reprezentujących drużynę niemiecką w rozgrywkach
U 17, który jest odpowiednikiem juniora młodszego w Polsce. Badania przeprowadzono w trakcie rundy jesiennej sezonu 2015/2016. Dokonano pomiaru wytrzymałości fizycznej za pomocą Testu Coopera w wersji biegowej oraz oceny efektywności działań zawodników podczas gry zmodyfikowaną metodą sędziów kompetentnych. Wykonano statystyki opisowe średnie (X), wartości minimalne (min), maksymalne (max) oraz odchylenia standardowe (SD) oraz wyznaczono współczynnik korelacji. Wyniki badań pokazały zależność między wynikami uzyskanymi w Teście Coopera a efektywnością działania młodych piłkarzy reprezentujących berliński zespół.

LINK / Wytrzymałość a efektywność SV Berliner Gramy dla Polski