CZAS NA NAS! STRATEGIA PIŁKI NOŻNEJ KOBIET W POLSCE NA LATA 2022-26

Czas na nas! Strategia piłki nożnej kobiet w Polsce na lata 2022-26

W czwartek 2 lutego na PGE Narodowym Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentuje „Strategię Piłki Nożnej Kobiet w Polsce na lata 2022-2026”. To pierwszy w historii federacji tak kompleksowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju futbolu kobiecego, mający wpłynąć na jego popularyzację oraz rozwój w całym kraju.Kobieca piłka nożna od wielu lat znajduje się w obszarze zainteresowania Polskiego Związku Piłki Nożnej, stanowiąc jeden z czterech filarów realizowanej na co dzień strategii federacji. To, co dotychczas działo się w ramach tej dyscypliny, można określić jako wylewanie fundamentów pod jej dalszy regularny rozwój, którego gwarantem ma być uchwalona w listopadzie ubiegłego roku, a publicznie zaprezentowana dzisiaj podczas specjalnego wydarzenia na PGE Narodowym „Strategia Piłki Nożnej Kobiet w Polsce na lata 2022-26”. Powstanie tego dokumentu jest naturalną konsekwencją kierunku obranego przez PZPN, dążącego do wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt w świecie futbolu. 

– Wszyscy widzimy potencjał i rosnące z roku na rok zainteresowanie żeńskimi rozgrywkami na całym świecie. Stworzenie pierwszej w historii PZPN strategii w całości poświęconej piłce nożnej kobiet jest dla nas przełomowym momentem, ale zarazem wieloletnim zobowiązaniem. Spójna strategia pozwala nam uporządkować już podejmowane, ale i planowane przez nas działania. Jestem przekonany, że futbol kobiecy musi być traktowany jako integralna część piłki nożnej, bo tylko w ten sposób może on w pełni rozwinąć swój potencjał. PZPN zrobi wszystko, by tak właśnie się stało. Chcemy spełniać marzenia dziewcząt i kobiet w naszym kraju, ale i nasze – te związane z sukcesem kadry narodowej oraz organizacją międzynarodowej kobiecej imprezy piłkarskiej w Polsce – mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. 

PROCES STRATEGICZNO-BADAWCZY

Dokument strategii jest wynikiem wszechstronnych konsultacji, badań (jakościowych i ilościowych) oraz warsztatów z osobami reprezentującymi różne grupy interesariuszy piłkarskiej społeczności. Uwzględnia perspektywę zarówno środowiska kobiecej, jak i męskiej piłki nożnej. Znaczącym wsparciem dla przygotowania strategii były również międzynarodowe federacje piłkarskie: UEFA i FIFA.  

– Stworzenie strategii wpisuje się w działania podejmowane przez europejską i światową federację w tym zakresie. W ramach naszych prac badawczo-strategicznych zebraliśmy szereg informacji od szerokiego grona zaangażowanych osób. Widzimy olbrzymi potencjał w piłce nożnej kobiet, który, dzięki naszej pracy koncepcyjnej, zamierzamy pobudzać opartymi na niej działaniami – wyjaśnia Grzegorz Stefanowicz, dyrektor Departamentu Piłkarstwa Kobiecego PZPN.

ZOBOWIĄZANIE FEDERACJI DO DZIAŁANIA

Do osiągnięcia trwałej zmiany, która wzmocni pozycję kobiecej piłki nożnej w Polsce, niezbędne jest podejmowanie działań na różnorakich polach. Dlatego w ramach strategii wyznaczone zostały cztery priorytetowe obszary, które opisują najważniejsze ambicje i długoterminowe cele, mające doprowadzić piłkę nożną kobiet do miejsca, na które zasługuje.

Priorytetowe obszary strategii oraz zobowiązania Polskiego Związku Piłki Nożnej:
  
Priorytet 1: PARTYCYPACJA 
Zwiększymy udział dziewcząt i kobiet w różnych rolach w piłce nożnej. 

Priorytet 2: PROFESJONALIZACJA 
Podniesiemy standardy oraz stworzymy profesjonalne warunki do rozwoju kobiecej piłki nożnej.  

Priorytet 3: WIDOCZNOŚĆ I WIZERUNEK 
Zwiększymy widoczność oraz stworzymy pozytywny, angażujący wizerunek kobiecej piłki nożnej. 

Priorytet 4: EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ  
Dostarczymy wiedzę dotyczącą specyfiki piłki nożnej kobiet oraz wzmocnimy rolę kobiet w środowisku piłkarskim. 

KLUCZOWE DZIAŁANIA

W każdym z wymienionych obszarów do 2026 roku zrealizowany zostanie szereg nowych działań i projektów. Wśród kluczowych można wymienić m.in. stworzenie mapy ze szkółkami i klubami z ofertą piłkarską dla dziewcząt i kobiet, organizację bezpłatnych festiwali piłkarskich czy edukację nauczycieli, trenerów, rodziców, ale także piłkarek i pracowników kobiecych klubów piłkarskich. Oprócz działań projektowych zwiększone zostaną również nakłady finansowe poprzez m.in. program grantowy dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej na realizację dodatkowych, własnych projektów w obszarze piłki nożnej kobiet, podwojenie nagród finansowych za zdobycie mistrzostwa Polski kobiet oraz drugiego i trzeciego miejsca w najwyższej lidze, ale także zwiększone inwestycje w regionalną piłkę nożną w młodszych kategoriach wiekowych.

Wzrośnie również liczba osób odpowiedzialnych w PZPN za skauting w piłce nożnej kobiet oraz za promocję i komunikację kobiecego futbolu. Zrealizowana zostanie ogólnopolska kampania promocyjna skierowana do dziewczynek i ich rodziców. Obecnie funkcjonujący system licencji klubowych w Orlen Ekstralidze zostanie rozwinięty i zaimplementowany również w Orlen 1. Lidze. Kobiety pracujące w piłce nożnej w Polsce będą mogły skorzystać z warsztatów rozwojowych z elementami mentoringu i networkingu. 

To tylko część ze stawianych sobie przez Polski Związek Piłki Nożnej ambitnych celów, których realizacja do 2026 roku ma wpłynąć m.in. na podwojenie liczby zawodniczek, trenerek i sędzi zaangażowanych w piłkę nożną.

Równolegle z zatwierdzeniem strategii PZPN opublikował suplement do Narodowego Modelu Gry pt. „Piłka Nożna Kobiet”. To pierwsza tego typu polska publikacja poświęcona w całości szkoleniu w kobiecym futbolu, pokazująca jego specyfikę i dostarczająca trenerom niezbędną wiedzę w tym obszarze. Z kolei w styczniu ogłoszone zostało pozyskanie sponsora tytularnego (PKN Orlen) dla kobiecych rozgrywek: Ekstraligi, 1. Ligi oraz Pucharu Polski. To także efekt realizacji strategii, która decyzją zarządu PZPN została przyjęta w listopadzie 2022 roku.

CZAS NA NAS!

Piłka nożna ma ogromy potencjał angażowania i przyciągania dziewczynek i kobiet do gry, dzięki silnemu zakorzenieniu w polskiej kulturze. Wdrożenie strategii zdecydowanie pomoże uczynić świat piłki nożnej bardziej inspirującym, wzmacniającym i dostępnym dla wszystkich dziewcząt i kobiet. To jednak dopiero początek podróży, która będzie wymagała wsparcia i zaangażowania całej piłkarskiej społeczności i jej otoczenia.

– Bardzo się cieszę, że PZPN przygotował ten dokument, bo – podobnie jak na boisku – przemyślana strategia ma kluczowe znaczenie w osiąganiu sukcesów. Wierzę, że wspólnymi siłami będziemy kontynuować i przyspieszać pozytywne zmiany, jakie zachodzą w kobiecej piłce w naszym kraju. Chcemy pokazać, ile jest w nas pasji, determinacji, siły i charakteru. To czas na nas! – podkreśla Ewa Pajor, kapitan reprezentacji Polski kobiet i zawodniczka VfL Wolfsburg.

„Strategia piłki nożnej kobiet w Polsce na lata 2022-26” do pobrania znajduje się poniżej:

Wersja Polska / Strategia piłki nożnej kobiet w Polsce 2022-2026

5084-Strategia_piłki_nożnej_kobiet_PZPN_WEB.pdf

Wersja Angielska / Womens Football Strategy in Poland 2022-2026

5085-Women’s_football_strategy_in_Poland_PZPN_WEB.pdf

Gramy dla Polski / PZPN / Łączy nas piłka