Bene Merito dla Przemysława Soczyńskiego Koordynatora Skautingu Zagranicznego PZPN Gramy dla Polski

Przy okazji uroczystości związanej z 7 już edycją spotkań Skautingu Zagranicznego PZPN Gramy dla Polski w Ambasadzie RP w Londynie Przemysław Soczyński Koordynator Skauringu Zagranicznego PZPN w Angli odebrał przyznane z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua odznaczenie “Bene Merito”(łac. Dobrze Zasłużonemu) jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

To już trzecia osoba Skautingu Zagranicznego PZPN Gramy dla Polski, która została wyróżniona za zaangażowanie się na rzecz polskiej piłki nożnej za granicą. W 2018 roku na 10-lecie działalności Skautingu Zagranicznego PZPN Gramy dla Polski gramydlapolski.pl odznaczenia otrzymali Główny Koordynator Skautingu Zagranicznego PZPN Gramy dla Polski Maciej Chorążyk oraz Koordynator Skautingu Zagranicznego PZPN w Niemczech Tomasz Rybicki.

Główny Koordynator Skautingu Zagranicznego PZPN Gramy dla Polski Maciej Chorążyk
Tomasz Rybicki Koordynator Skautingu Zagranicznego PZPN Gramy dla Polski w Niemczech

Na koniec przytoczę słowa byłego Ministera Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza, który wręczył poprzednie odznaczenia naszym Koordynatorom Skautingu PZPN Gramy dla Polski w Kolonii i do których dołączam naszego nowego Laureata Przemysława Soczyńskiego:

Zaangażowanie Macieja Chorążyka i Tomasza Rybickiego to najlepszy dowód na to, jak życiowa pasja idealnie idzie w parze z misją na rzecz integracji polskich środowisk i budowania wizerunku Polski za granicą
Dziękujemy!

Przemku Wielkie Gratulacje! te słowa dotyczą się i do twojej osoby.

Bardzo dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za to kolejne i tak wysokie odznaczenie. To odznaczenie jest dla nas dużym wyróżnieniem i cieszymy się bardzo że nasza działalność została ponownie tak wysoko doceniona.

PZPN / Łączy nas piłka / Gramy dla Polski